VIRTAIN KOKOOMUS RY

LUOTTAMUSTOIMET:

Kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021. Ensimmäinen valtuuston kokous järjestettiin ma 16.8.2021, missä vahvistettiin alla olevat luottamuspaikat Virtain kaupungin luottamustoimiin:
(Virtain Kokoomus teki vaaliliiton Virtain KD:n kanssa, joten siksi alla olevat luottamustoimet ovat osin jäsenien ja varajäsenien osalta sekä kokoomuksen että KD:n.)
Kaupunginvaltuusto: Pentti Tikkanen, jäsen. Varalla Larissa Heinämäki.
Kaupunginhallitus: Pentti Tikkanen, jäsen. Varalla Marika Hakola (KD).
Tarkastuslautakunta:  Larissa Heinämäki, varalla Kirsti Perähuhta.
Perusturvalautakunta:  Kirsti Perähuhta, varalla Suvi Tikkanen-Koskinen.
Sivistyslautakunta:  Marika Hakola (KD), varalla Anne Haapaniemi.
Tekninen lautakunta:  Pasi Aho, varalla Liisa Knaapi.
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet:  Pasi Aho.
Edustaja Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan: Erkka Varjonen.

Keskusvaalilautakunta: Pentti Tikkanen, 1.varajäsen.
Valtuuston vaalilautakunta: Pentti Tikkanen, varajäsen.


Seurakuntavaalit järjestettiin 20.11.2022.
Virtain Kokoomus ry:n edustajat Virtain ev.lut. seurakunnan päätöksenteossa:

Kirkkovaltuusto: Riitta Kammonen ja Pentti Tikkanen.
Kirkkoneuvosto: Riitta Kammonen (jaettu kahden vuoden paikka nelivuotiskaudella).