VIRTAIN KOKOOMUS RY

AJANKOHTAISTA:

ALUEVAALIT TULOSSA, VARSINAINEN ÄÄNESTYSPÄIVÄ 23.1.2022. MUISTA ÄÄNESTÄÄ!
VIRTAIN KOKOOMUKSEN EHDOKKAAT ALUEVAALEISSA: PENTTI TIKKANEN JA OLLI SALMI.

Aluevaalit

Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Aluevaalien vaalipiirinä on hyvinvointialue 

Asuinpaikkasi määrittelee, minkä hyvinvointialueen ehdokasta voit äänestää. Hyvinvointialueita on 21. Helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa, koska Helsingissä sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta vastaa jatkossakin kaupunki.

Miksi on tärkeää äänestää aluevaaleissa? 

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen.
TIEDOT JA KUVA SIVULTA: vaalit.fi/aluevaalitVirtain Kokoomuksen pitkäaikainen jäsen Pentti Tikkanen avasi elokuun -21 valtuuston kokouksen puheellaan: perinteisesti valtuuston vanhin jäsen pitää avauspuheenvuoron ja johtaa kokousta, kunnes uusi puheenjohtaja on valittu.
Tikkanen toivotti uudet päättäjät tervetulleiksi ja antoi hiukan ohjeistusta käytönnöistä sekä toivotti hyvää kautta niin uusille kuin vanhoillekin edustajille.
 
Pieni katsaus Virtain tilanteeseen ja muutama isompi kehitysehdotuskin tuli puheessa esiteltyä.
Pentin puhe kokonaisuudessaan löytyy kuvan ja tämän tekstin alapuolelta.

Kuva: Pentti Tikkanen puhetta pitämässä 16.8.2021.


Kaupunginvaltuutettu Pentti Tikkasen (KOK) puhe valtuustolle ma 16.8.2021:

Arvoisat kaupunginvaltuuston jäsenet sekä hyvät kuulijat

Kuntalain suomin valtuuksin, iältäni vanhimpana valtuutettuna, minulla on ilo ja kunnia avata valtuustokauden ensimmäinen kokous ja toimia valtuuston puheenjohtajana, kunnes valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa seuraavalle kahden vuoden toimikaudelle. En olisi valtuustokauteni 1992 alussa uskonut, että tulen avaamaan uuden valtuuston 2021, iältään vanhimpana kaupunginvaltuutettuna. Hilkulla se oli, ei henkilökohtaisen kannatuksen vuoksi, vaan siksi, että entiset puoluekollegat yrittivät kaikin tavoin estää ehdokkuuteni Virtain Kokoomuksen ehdokkaana. Tässä sitä kuitenkin ollaan 75 Virtolaisen edusmiehenä seuraavat neljä vuotta edistämässä asukkaiden hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa. Valmistaudun jokaiseen kokoukseen, esitän tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä, esitän kritiikkiä, jos sille on tarvetta, teen muutos- ja parannusehdotuksia ja aloitteita. Ensimmäistä kauttaan aloittaville valtuuston jäsenille haluan sanoa; ”onnittelut ja kiitokset, että tulette kantamaan vastuuta Virtain tulevaisuudesta”. Osa teistä on jo voinut osallistua luottamushenkilöille tarkoitettuun koulutukseen. Menneellä viikolla kolahti postiluukusta Valtuutetun käsikirja, luin sen läpi. Se kannattaa lukea, siinä on paljon hyvää asiaa. Paikallisesti tärkein asiakirja, johon pitää tutustua, on Virtain kaupungin hallintosääntö. Alkuosassa on kuvattu kunnan organisaatio ja toimielimet, se antaa kuvan kunnasta hallintokokonaisuutena. Kaikki kaupungin toiminnot ovat viimekädessä kaupunginvaltuuston vastuulla. Hallintosäännössä on kuvattu eri henkilöiden ja toimielinten tehtävät, vastuut ja päätösvalta sekä kokouskäyttäytyminen ja paljon muuta hyödyllistä tietoa. Kaikki mitä hallintosääntöön on kirjoitettu, on painavaa tekstiä, se on tästä eteenpäin Teille kuin raamattu, joka on syytä olla aina saatavilla. Kunta on iso monimutkainen organisaatio, jonka ymmärtämiseen kuluu vähintäänkin vuosi, jopa pidempäänkin. Jokaiseen kokoukseen on syytä valmistautua hyvin, jos oma tietämys ei riitä, kannattaa kysyä lisätietoja esityksen valmistelijalta, tai joltain kokeneelta valtuutetulta. Kaikki päätöksenteko tapahtuu valmistelun ja esittelyn kautta. Pieni kriittisyys on silti aina paikallaan. Joku viisas on sanonut: Älä allekirjoita mitään paperia sitä lukematta, älä tee päätöstä asiassa, mitä et ymmärrä. Tyhmiä kysymyksiä ei ole, aina kannattaa pyytää esitys selkosuomeksi, jos tuntuu, että ei ymmärrä esitystä, kysymällä asia selviää muillekin. Kun haluat esittää muutoksen johonkin päätösesitykseen, se tulee sanoa selvästi. Esitän, jne… , jos esitys saa kannatuksen, siitä keskustellaan ja mahdollisesti äänestetään. Toimielimissä yleensä äänestetään hyvin harvoin, yksimielisyys syntyy keskustelun kautta. Esimerkkinä teknisessä lautakunnassa edellisellä kaudella äänestettiin kaksi kertaa. Äänestystä ei kuitenkaan kannata pelätä, se kuuluu demokratiaan, vaikka tulos olisi 2 vastaan 25.

Valtuuston aktiivisuutta haluaisin lisätä

Päättyneen valtuustokauden aikana olen ollut hyvin huolestunut siitä, että valtuuston rooli kunnan asioiden hoidossa on menettänyt painoarvoaan, vaikka kaupunginvaltuusto kuntalain mukaan kantaa vastuun kunnan toiminnasta. Valtuuston tapaamisia pitää ehdottomasti lisätä ja saada aikaan enemmän keskusteluja, olkoon ne seminaareja, iltakouluja tai valtuuston kokouksia.

Valtuutettujen pitää saada osallistua huomattavasti enemmän asioiden ja hankkeiden valmisteluun. Ei kaikki viisaus ole kaupunginhallituksella, eikä toimielimissä. Jokainen kaupunginvaltuustoon valittu on kaupunkilaisten edustaja ja siksi hänellä pitää olla myös aito vaikuttamismahdollisuus kunnan asioihin. Suuri vastuu demokratian toteutumisessa on valtuuston puheenjohtajistolla. Vaikka he istuvat kaupunginhallituksen pöydän vieressä, heidän ei tule samaistua kaupunginhallitukseen. He istuvat siellä kaupunginvaltuuston edustajina. Heidän ensisijainen tehtävänsä on pitää huoli siitä, että kh. toimeenpanee kaupunginvaltuuston päätökset ja että kh:n toiminnassaan noudattaa valtuuston vahvistamaa toiminta strategiaa. Toisaalta puheenjohtajien tehtävä on pitää huoli siitä, että valtuustoa informoidaan riittävästi ja että se on perillä mitä kh. on suunnittelemassa.

Lopuksi muutama sana tulevaisuuden toimista ja hankkeista.

Ensimmäinen tehtävä on kuntastrategian laatiminen valtuustokaudelle. Siinä on haastetta, kun SOTE palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 2023 vuoden alusta ja 13,26 veroprosenttiyksikköä katoaa kunnan verotuloista. Laesterän painelaskelmien mukaan se tarkoittaa Virroille yli 2 prosentin veronkorotuspainetta. Siihen pitää löytyä muu ratkaisu kuin verojen korotus.

Yksi keino saada kunnalle lisää verotuloja, on käynnistää hanke tuulivoimaloiden saamiseksi paikkakunnalle. Ala on muuttunut radikaalisti viimeisten kolmen vuoden aikana. Hyötysuhteet ovat nousseet 33 %:sta -> 45 %:iin, mikä tarkoittaa, että uudet myllyt toimivat täysin markkinaehtoisesti. Tuulivoima on edullisin tapa tuottaa uutta päästötöntä vihreää sähkövoimaa, joka on välttämätöntä sekä ilmaston muutoksen, että sähkön tuotannon määrän lisäämiseksi. Tuulivoiman käyttöönotto Virroilla on askel ilmastomuutoksen torjuntaan.

Maakuntakaavassa on Virroilla kuusi tutkittua tuulivoima-aluetta. Kolme aluetta on sellaisia, joista on lyhyt matka siirtoverkkoon ja siten toteutettavissa 2 – 4 vuoden aikajänteellä, mikäli toimitaan rivakasti. Yksi alue on Tiravivuori toinen Heinäperän läheisyydessä Killinkosken yläpuolella ja yksi Äijännevan ja Toisveden välisellä alueella. Yhteensä maakuntakaavassa on näille alueille sijoitettu 20 tuulivoimalaa. Kiinteistöveroa näistä tuulivoimapuistoista on saatavissa n. 500 000 euroa/v. Se vastaa yli yhden prosenttiyksikön veronkorotusta. Maanomistajat saavat maanvuokrina liki saman summan. Viimeisimmissä sopimuksissa maanvuokra on ollut 3 % nettomyynnistä verkkoon. Sitä on maksettu myös vuokra-alueen ulkopuolelle 500 m etäisyydelle asti myllyistä. Tuulimyllyjen rakentaminen antaa työmahdollisuuksia rakennusaikana ja myöhemmin huoltotöitä myllyjen ylläpidossa.
Puhun investoinnista 20 milj.euroa ja perustamiskustannuksista 2 milj. euroa, mutta ne olisi pitänyt kertoa viidellä, eli kokonaisinvestoinnit ovat 100 milj.euroa ja perustamiskustannukset 10 milj.euroa. Onko mahdollista, että saat korjattua luvut. Tuulivoimala maksaa keskimäärin 1 – 1,2 milj.euroa/MW.

 

Investoinnin arvo on yli n. 100 milj. euroa (myllyjä 20 kpl ‘a 5 milj.euroa)  ja perustustöidenkin n. 10milj.euroa. Tuulivoimala maksaa keskimäärin 1 – 1,2 milj.euroa/MW. Tällä hetkellä valtaosa rakenteilla olevista myllyistä on teholtaan 4,2 – 6 MW. Kunnalle hanke on riskitön. Se vaatii kunnalta ainoastaan, että yleiskaava vahvistetaan rakennettaville alueille. Yleiskaava voidaan laatia joko kunnan toimesta tai kaavoitussopimuksella. Tämä hanke on hyvin merkittävä kunnan tulevaisuuden kannalta. Mielestäni hanke on välittömästi käynnistettävä kaupunginhallituksen toimesta. Toinen tärkeä hanke on senioritalo. Me tarvitsemme asuntoja, jotka sijaitsevat palvelujen äärellä ja on suunniteltu liikuntarajoitteisille ihmisille. Virroilla on hurja määrä leskiksi jääneitä, yksin asuvia ikäihmisiä, jotka eivät enää pysty asumaan rivi tai omakotitaloissa, mutta haluavat silti jatkaa itsenäistä elämistä. Senioritalo on riskitön hanke kunnalle ja säästää kaupungin varoja, koska se vähentää painetta tehostetussa palveluasumisessa ja tehostaa kotihoidon työtä. Ennen kaikkea se lisää asumisvaihtoehtoja ja parantaa ikäihmisten elämänlaatua. Senioritalon merkitys tulee korostumaan entisestään SOTE ratkaisun myötä. Kolmas ratkaistava asia on työvoiman ja väestömäärän turvaaminen. Siihen ainoa nykyoloissa toimiva ratkaisu on työperäinen maahanmuutto. Sen toteuttamiseksi on syytä perustaa projektiryhmä, joka aloittaa työnsä välittömästi.

Toivotan menestystä uudelle valtuustokaudelle ja valitsemallenne uralle kunnallispolitiikassa.


Virtain Kokoomuksen hallituskokoonpanon tehtävineen näet tämän linkin takaa.

Näet ajankohtaisia Kokoomus tapahtumia tästä linkistä.

Ajankohtaisia Kokoomus uutisia näet tämän linkin takaa.